انقلاب کور

همیشه عشق معلومه

اگه زیر پوستی هم باشه

اگه حتی بخوای شکلش

شبیه دوستی هم باشه

             

همیشه عشق پیچیده‌اس

مثه قانون آزادی

مثه یه انقلاب کور

بدون فکر آبادی

          

نه میشه گفت مفهومه

نه میشه که نفهمیدش

فقط باید مثه یه فیلم

تـــو تاریکخونه‌ها دیدش

       

همیشه عشق شیرینه

همیشه تازگی داره

همیشه با خودش عطر

بهار و زندگی داره

        ×××

سبب می‌شه رهاتر شد

از احساس رها بودن

ولی گاهی یه زندونه

واسه بی انتها بودن

             

هراس و سرخیه شرمه

تو چشم عاشقا پیداس

مثه آتیش مثه آبه

مثه افسانه‌ها زیباس

             

می‌سازه قلبتو وقتی

خراب بی‌کسی باشی

خرابت می‌کنه اما

اگه با عشق همپا شی

         

سرابش واقعاَ جذاب

غمش شادی بدش خوبه

تو اوج دشمنی حتی

بازم معشوق محبوبه

           

همیشه عشق شیرینه

همیشه تازگی داره

همیشه با خودش عطر

بهار و زندگی داره

/ 3 نظر / 7 بازدید
مرتضی

یه کار قشنگ دیگه........

محسن سلیمانی

LIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIK

مهدی

آخرش که باید بگذره