پاییز

روز تولدم پیوند شگفتی با پاییز دارد.

منظورم همان شگفت است نه شگرف!

همچنان که شادی این روزم می‌گذرد،

نسیم نسبتاً سرد صبح فردا در گوشم می‌خواند که

خزان نزدیک است.

می‌گویمش گرچه گاهی فراموش می‌کنم اما

براستی که از تولد تا خزان فاصله بسیار کوتاه است.

/ 2 نظر / 14 بازدید
الی الندا

مثل زن توی داستانت سیگار به لب هایت می آید...دوست داری پک اول را عمیق تر بزنی انگار خیلی وقت باشد که توی خودکشی این باریک راه غلیظ فرو رفته ای. و غلیظ تر از خودت ان قاب عکس رنگی روی دیوار که دارد روی میخ کوچک لق لق می زند و توی دود های رقیقت محو می شود یک زن که عاشق می شود با بوی عطرش مردی که می غلتد خودش را توی سیگار با افتخار دعوتید

تولدت مبارك :)) و پس از خزان بهاري دوباره و سبز است كه زردي و زوال خزان را از ياد مي‌برد.