# بانوی_خردادی

بانوی آب و آتش و بارون

عاشقانه ای مردادی برای بانوی لحظه های خردادی (89/5/8- 91/5/8) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من دوست دارم عاشقت باشم عشق تو دنیایی پر از نوره هر جا تو ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 11 بازدید